Spring til indhold

Søg støtteordninger

Søg i støtteordninger
Nulstil søgning

BigScience.dk - Genvejen til Big Science Markedet

Formålet er at understøtte danske virksomheders muligheder som leverandører til Big Science markedet, dvs som leverandør af varer og tjenesteydelser til internationale forskningsfaciliteter som CERN, ESO og ESS. BigScience.dk har særlig fokus på de faciliteter, hvor Danmark er medlem.

 

Region
Alle

Kategori
Rådgivning

Bondgaranti

Med en bondgaranti kan virksomheder sikre sig mod, at en udenlandsk kunde uden grund trækker på en garanti, som virksomheden har stillet over for kunden.

Danida Business Contracts

Danida Business Contracts er Udenrigsministeriet/DANIDAs enhed for indgåelse og administration af kontrakter med virksomheder i forbindelse med forberedelse og gennemførsel af den danske udviklingsbistand

Region
Alle

Kategori
Finansiering

Danida Business Delegation

Danida business delegations giver en gruppe af danske virksomheder mulighed for enten at gennemføre delegationsbesøg eller invitere nye samarbejdspartnere eller kunder til Danmark som led i at fremme udvikling, bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse i udviklingslande (med indkomstgrænse under USD 3.300).

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Danida Business Explorer

Danida Business Explorer er et af initiativerne i Regeringens Strategi for Eksportfremme og økonomisk diplomati lanceret i maj 2014. Danida Business Explorer giver økonomisk støtte til danske virksomheder i forbindelse med selskabets undersøgelse af en specifik forretningsmulighed i et udviklingsland i Afrika, Asien og Latinamerika.

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder

Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder er MXD’s eksprespulje, der gør det muligt at udnytte unikke markedsåbninger, hvor hurtigt tilsagn er vigtigt.

 

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Eksportfremstød

Formålet med eksportfremstød, delegationsbesøg og Danida business delegations er at skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere og give de deltagende virksomheder større viden om lokale markeds- og forretningsvilkår.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Eksportkaution

Med en eksportkaution kan virksomheden lettere få kredit i banken til at betale materialer, lønninger og leverandører, mens ordrerne udføres.

 

Eksportkontrol

Erhvervsstyrelsen rådgiver virksomheder om eksportkontrol og hjælper med at tjekke om konkrete købere, agenter og slutbrugere er kritiske. Som ny eksportør kan du også finde vejledning om hvilke regler der gælder.

 

Region
Alle

Kategori
Rådgivning

Eksportlån

Et eksportlån er en hjælp til at få gennemført sunde eksportforretninger, som banker ikke kan give lån til på grund af den økonomiske krise.

 

Eksportomlægning

Hvis din virksomhed er ramt af det russiske importstop, kan din virksomhed få tilskud til rådgivning om alternative markeder.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Eksportrådgivning - Eksportrådet

Eksportrådet tilbyder danske virksomheder hjælp til eksport og udvidelse af aktiviteterne på verdens markeder.


Virksomheden kan blandt andet få rådgivning om:
•Hvordan virksomheden kommer i gang med eksport
•Hvilke markeder det er oplagt at eksportere til
•Hvordan du får hul igennem til et nyt marked
•Hvordan du laver en udenlandsk agentaftale

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

Eksportrådgivning - Tønder Kommune

Virksomheder, der ønsker at etablere sig på et nyt eksportmarked, kan få hjælp af Tønder Erhvervsråd, der især er specialiserede i det tyske marked.

Eksportrådgivning - UdviklingVejen

Få rådgivning til eksport med UdviklingVejens rådgivere, og træk på Eksportrådets ekspertise.

Udbyder
UdviklingVejen

Kategori
Rådgivning

Eksportsparring - Syddanmark

Med Eksportsparring får virksomheder lagt den rigtige eksportstrategi og får op til 20 timers gratis rådgivning hos Eksportrådet.

Eksportstart

Små og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale kan få tilskud til rådgivning og assistance på eksportmarkederne fra Eksportrådets repræsentationer i udlandet.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Eksportstøtte til branchefolk

Musikselskaber og branchefolk kan søge om støtte til rejser, der har til formål at skabe netværk og indgå aftaler for danske kunstnere i udlandet.

 

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Eksportstøtte til markedsudvikling

Eksportstøtte til markedsudvikling understøtter det fortløbende arbejde med at etablere et band på et eller flere eksportmarkeder, eksempelvis gennem støtte til liveoptræden og anden markedsføring.

 

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Entrepreneurship- og Innovation Camps

Formålet med Entrepreneurship- og Innovation Camps er at fremme danske små og mellemstore virksomheders innovation og adgang til internationale kilder fortrinsvist på markeder hvor Innovation Centre Denmark er repræsenteret.

Region
Alle

Kategori
Tilskud

EU-DK Support

EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer.

 

Region
Alle

Udbyder
EU-DK Support

Kategori
Rådgivning

Export Expressen - Haderslev Erhvervsråd

EXPORT EXPRESSEN er et program hvor virksomheder i Haderslev kommune kan få rådgivning til forskellige spekter af eksport.

Export Steps - Syddanmark

På Export Steps’ får virksomheder sidste nyt fra fokusmarkeder direkte fra Eksportrådets udsendte medarbejdere. Ligeledes har virksomhederne mulighed for networking med de øvrige virksomheder samt for at få en gratis mini-konsultation hos Eksportrådets medarbejder.

Finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og på vækstmarkeder

Klimainvesteringsfonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

 

Region
Alle

Kategori
Finansiering

Finansieringsgaranti

En finansieringsgaranti giver dig mulighed for at få finansieret veksler og remburser gennem din bank, så du slipper for at tage risikoen og får penge med det samme. Finansieringsgarantien dækker din banks risiko for tab.

 

Region
Alle

Kategori
Andet

Få en international studerende i virksomheden

Virksomheder kan hjælpe internationalisering i virksomheden på vej ved at ansætte en international studerende gennem programmet International Brainstormers.

 

Kategori
Andet

Genforsikring af eksportvirksomheders kreditter

Beskyt din eksport mod tab med en Genforsikring. Genforsikring hjælper dig med at gennemføre løbende eksport med kort kredittid, når et privat kreditforsikringsselskab ikke ønsker at forsikre hele risikoen.

 

Hjælp til at søge partnere og projekter i udlandet 

Gennem Enterprise Europe Danmark kan virksomheder få hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere, vejledning om EU-støttemidler og rådgivning om EU-forhold som eksempelvis regler og lovgivning.

Hotline om eksport i hele verden

Hotline vedrørende eksportspørgsmål. Har du spørgsmål om eksportmuligheder for din virksomhed, er vi klar til at hjælpe dig. Du kan få hurtigt svar ved at ringe eller skrive til Eksportrådet.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

House of Exporters - Tønder Erhvervsråd

HOUSE OF EXPORTERS er stedet,  hvor virksomheder får mulighed for en personlig og direkte kontakt med rådgivere og fremtidens dansk-tyske samarbejdspartnere og netværk. HOUSE OF EXPORTERS åbnede i maj 2015, og er det fysiske sted, hvor virksomheder på en nem, grænsenær og omkostningseffektiv måde kan etablere sig med henblik på samhandel mellem Skandinavien og Tyskland. HOUSE OF EXPORTERS tilbyder en række værdiskabende services til brugerne, der leveres på en kompetent og serviceorienteret måde.

Højpotentiale Projekter (HVO)

HVO-projektet er en del af regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati

Region
Alle

Udbyder

Kategori
Tilskud

InnovationGROWTH

Formålet med InnovationGROWTH er at øge små og mellemstore virksomheders internationalisering, og hjælpe virksomheder med at opnå størst mulig forskning- og udviklingsbytte på de markeder, hvor Innovation Centre Denmark er repræsenteret.

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Innovationspakke

Innovationspakke er et tilbud til små og mellemstore danske virksomheder, der ønsker at søge ny viden, teknologi eller samarbejdspartnere i førende udenlandske innovationsmiljøer. SMV'er med internationalt potentiale kan få tilskud til rådgivning i en eller flere af Innovation Center Danmarks lokationer: München, New Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Silicon Valley og Tokyo.

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Innovationstjek

Et Innovationstjek sætter fokus på din virksomheds teknologiske innovationsmuligheder og udfordringer. Med afsæt i din virksomheds baggrund, forretningsplan og strategi afdækker vi sammen, hvordan din virksomheds udvikling kan styrkes.

Internationalisering - Business Kolding

Få hjælp til at søge midler fra EU, nationale og regionale fonde.

Internationalisering og eksport

Væksthus Syddanmark tilbyder uvildig sparring i øjenhøjde på eksportstrategi og muligheder for internationalisering.

Investeringsgaranti

En investeringsgaranti kan sikre mod tab, når danske virksomheder etablerer datterselskaber i lande med ustabile politiske forhold.

 

IPR Produkter og beskyttelse - Sjælland

Få styr på patenter, varemærkeregistrering og beskyttelse af din viden. Vi viser dig, hvordan du kan udnytte dine rettigheder til gavn for din virksomhed.

Region
Alle

Kategori
Rådgivning

IP-rettigheder

Er der én ting, der er vigtig, når du skal til at eksportere dine produkter eller services eller vil starte produktion op i udlandet, så er det at tage stilling til, hvordan du forbedrer dine muligheder for åbne eksportmarkeder ved hjælp af IP-rettigheder (patenter, varemærker og designbeskyttelse). Du skal også sikre dig, at du ikke overtræder andres rettigheder, når du bevæger dig ud på nye markeder. Andre virksomheders IP-rettigheder kan nemlig komme til at virke som en lovlig handelshindring for dig.

Region
Alle

Kategori
Andet

Kaution for anlægslån

En kaution kan hjælpe dig med at få anlægslån i din bank, når du skal  investere i nye maskiner, produktionsanlæg eller udenlandske datterselskaber for at følge med efterspørgslen på dine produkter

Kontraktgaranti

En kontraktgaranti sikrer mod de tab, der kan opstå, hvis du bliver forhindret i at levere en konkret ordre til en udenlandsk kunde. Enten fordi kunden bryder kontrakten, eller fordi politiske forhold i kundens land gør leverancen umulig. Garantien dækker, indtil du har faktureret ordren.

 

Region
Alle

Kategori
Andet

Køberkreditgaranti

En Køberkreditgaranti kan være med til at sikre din virksomhed en ordre, når din køber i udlandet har behov for et lån til at betale for ordren. Garantien giver banken sikkerhed for lånet.

 

Region
Alle

Kategori
Andet

Lån til anlæg og maskiner

En kaution kan hjælpe dig med at få anlægslån i din bank, når du skal investere i nye maskiner, produktionsanlæg eller udenlandske datterselskaber for at følge med efterspørgslen på dine produkter.

 

Markedsbesøg

Markedsbesøg er rettet mod en gruppe af små og mellemstore virksomheder, der har branchefællesskab og ønsker at undersøge potentialet på et nyt eksportmarked.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Projektfinanseringsgaranti

EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet, så de kan få lån i banker og bane vejen for dansk eksport.

 

Regional Key Account

Regional Key Account er et tilbud til danske små og mellemstore virksomheder, som ønsker at udvide deres globale aktiviteter. Aftalen fokuserer primært på ét marked, men det er også muligt at udvide aftalen til at omfatte andre markeder i en udvalgt region.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

Rembursgaranti

Med en rembursgaranti fra EKF kan du få din bank til at deltage i rembursbetalinger i lande og på markeder, hvor banken ellers ikke vil tage risikoen. Rembursgarantien dækker din banks risiko for tab, når kredittiden er op til 24 måneder.

 

Risikovillig kapital

IFU tilbyder risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og emerging markets.

 

Rådgiving om EU-projekter

Det syddanske EU-kontor tilbyder sparring og rådgivning om EU-støtteprogrammer og EU-ansøgningsprocedurer. Desuden kan kontoret hjælpe med at finde udenlandske projektpartnere.

Rådgivning - Billund Erhvervsfremme

Billund ErhvervsFremme tilbyder en lang række serviceydelser, som medlemmer gratis kan gøre brug af.

Rådgivning - IFU

IFU tilbyder rådgivning om blandt andet forretningsmuligheder, erhvervslovgivning og kultur i investeringslandene, evaluering af forretningsplaner, lokalisering, rekruttering samt samarbejde med lokale partnere. Derudover sikrer IFU nemmere adgang til lokale myndigheder samt relevante advokater, revisorer og erhvervsorganisationer.

 

Rådgivning og risikovillig kapital

Den Arabiske Investeringsfond tilbyder rådgivning og riskovillig kapital til virksomheder, der ønsker at investere i lande i Nordafrika og Mellemøsten.

 

Rådgivning om regler for handel til andre EU lande

Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen rådgiver gratis om reglerne for handel til andre EU/EØS-lande, både ved almindeligt salg og ved salg via internettet.

Region
Alle

Kategori
Rådgivning

Salg til FN- og EU-systemet mv.

Salg til FN-systemet, internationale udviklingsbanker og EU-systemet.

FN-systemet indkøber årligt varer og tjenester for mere end 80 mia. kr., hvilket er en tredobling over det sidste årti. Heraf solgte Danmark for 2,2 mia. kr. til FN i 2012.

Danske virksomheder sælger typisk varer som vacciner og medicinsk udstyr, myggenet, transportudstyr og motorkøretøjer, køleudstyr, farmaceutiske produkter, IT og kontorartikler samt møbler. Af services er langt den største del af den danske indtjening på fragt- og transportservices men vi sælger også konsulentbistand til fx minerydningsopgaver.

Der anslås at være et betydeligt potentiale for danske leverandører. Det gælder eksempelvis indkøb af miljørådgivning, bygge- og ingeniørrådgivning samt markedsføring og informationsydelser. Herudover er der i FN-regi et stort behov for vandteknologi og løsninger til levering af rent drikkevand.


 

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

Science and Technology Scouting Program

Science og Technology Scouting programmet henvender sig til virksomheder der søger adgang til førende internationale iværksætter og innovationsmiljøer i en af følgende destinationer hvor Innovation Center Denmark opererer: München, New Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Silicon Valley, og Tokyo.

Region
Alle

Kategori
Tilskud

Selvtest i eksportparathed

Eksportrådets online-selvtest kan hjælpe dig til at vurdere, om din virksomhed er klar til eksport.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Andet

SMV-garanti

Med en SMV-garanti hjælper virksomheden sin udenlandske kunde med at få kredit hos en bank. En SMV-garanti dækker op til 100 procent af bankens eventuelle tab. Virksomheden får sin betaling med det samme.

Strategiske alliancer

Programmet for strategiske virksomhedsalliancer hjælper grupper af virksomheder på eksportmarkederne.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Støtte til Små og Mellemstore Virksomheder

Danske små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og vækstmarkeder, kan få økonomisk støtte til forberedelse og opstart af projekter via IFU

Sælgerkreditgaranti

Med en Sælgerkreditgaranti kan du tilbyde din kunde lang kredittid og sikre din virksomhed ordren. Garantien sikrer din virksomhed penge, hvis kunden ikke betaler som aftalt.

 

Region
Alle

Kategori
Andet

Træk på diplomatiet

Eksportrådets politiske indsigt, kommercielle viden og adgang til beslutningstagere og myndigheder kan hjælpe med at finde den løsning, som hurtigt og sikkert bringer din virksomhed videre.

 

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

Udvid dit salg - Told og eksportregler

Vores eksporttekniske rådgivning kan hjælpe din virksomhed med oplysninger om told- og eksporttekniske forhold på eksportmarkederne.

 

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

Venturekapital

Vækstfonden investerer i virksomheder med et færdigt produkt, som har opnået en position på et afgrænset marked, eller i virksomheder, hvor produktudviklingen er i den afsluttende fase, og produktet står foran introduktion på markedet.

 

Region
Alle

Udbyder
Vækstfonden

Kategori
Finansiering

Vitus

Vitus er Eksportrådets eliteprogram for små og mellemstore danske virksomheder, der kan og vil ekspandere globalt på den mest effektive måde.

Region
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Xsl file could not be processed

Tips til søgning

Hvis du ikke finder et program ved fritekst søgning, kan du søge på ord som "eksportrådgivning", "EU", teknologi", eller gøre brug af emneordene ovenfor.

 

Størstedelen af programmerne kan søges af virksomheder indenfor alle sektorer, uanset hvilket marked der søges til.