Spring til indhold

Vitus

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Vitus er Eksportrådets eliteprogram for små og mellemstore danske virksomheder, der kan og vil ekspandere globalt på den mest effektive måde.

Beskrivelse

Vitus-programmet blev søsat i 2010 målrettet udvalgte små og mellemstore danske virksomheder med et særligt højt internationalt vækstpotentiale.

Programmet hjælper en udvalgt gruppe af virksomheder – typisk 10 pr. hold - med at kickstarte eksporten både hurtigt og effektivt. Der er fokus på konkrete salgsaktiviteter for at sikre eksportordrer og på at sikre et solidt fodfæste for virksomheden på det pågældende marked inden for blot 12 måneder.

Kernen i programmet er solid forberedelse og benhård eksekvering af en skræddersyet eksportstrategi helt frem til konkrete ordrer på det nye marked. Virksomheden får i hele forløbet tilknyttet en erfaren eksportrådgiver, der er bosiddende på det valgte marked, og som dermed har et solidt lokalt sektorkendskab og netværk samt kender muligheder/faldgruber mv.

Via programmet deltager virksomheden bl.a. i to workshops og får sparring fra et ekspertpanel. Derudover er eksportrådgiveren til rådighed i 265 timer.

Læs mere på Eksportrådets webside.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Vitus kræver et stort gensidigt engagement. Derfor er det ikke helt gratis at deltage, men der gives et betydeligt tilskud på 65 pct. af rådgivningstimerne.

Hvad skal virksomheden gøre?

Eksportrådet igangsætter et nyt hold hvert halve år. Programbeskrivelsen, datoer og ansøgningsskemaet findes her.

Pris: 87.648,75 kr. afregnes over tre rater undervejs i forløbet. Beløbet er beregnet ud fra 265 timers rådgivning á 945 kr. med 65 pct. tilskud. I tillæg til tilskuddet til rådgivningstimerne er de to workshops gratis for virksomhederne.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015