Spring til indhold

Virksomhedsrådgivning ved Eksportrådet - Region Nordjylland

Region
Region Nordjylland

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Eksporthjælp direkte fra Internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet placeret hos Væksthus Nordjylland.

Beskrivelse

Formålet er at tilbyde nordjyske virksomheder en direkte adgang til Eksportrådets globale netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger og derved skabe øget internationalisering i regionens vækstvirksomheder.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Målgruppen er små og mellemstore nordjyske virksomheder. Der vil i hele programperioden blive gennemført op mod 225 individuelle eksportkonsultationer/ forløb i regionen.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på

70 15 16 18


Eller kontakt Lars Juhl Hansen, Internationaliseringsrådgiver,

Væksthus Nordjylland

53 54 56 96 / ljh@vhnordjylland.dk

Kontaktinformation

Væksthus Nordjylland

NOVI Science Park

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Øst

Tlf.: 7021 0808

Fax: 9815 1944

E-mail: info@vhnordjylland.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015