Spring til indhold

Venturekapital

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Vækstfonden

Kategori
Finansiering

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Vækstfonden investerer i virksomheder med et færdigt produkt, som har opnået en position på et afgrænset marked, eller i virksomheder, hvor produktudviklingen er i den afsluttende fase, og produktet står foran introduktion på markedet.

 

Beskrivelse

Vækstfonden investerer på markedsvilkår i form af egenkapital i virksomheder, der har skabt resultater, og unge, innovative virksomheder med ambitioner om at vokse ud over landets grænser.

Vækstfondens investeringer er i intervallet 5–25 millioner kroner, og fonden investerer i 5-10 nye selskaber hvert år.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Vækstfonden investerer på tværs af industrier, særligt med fokus på it, medikoteknik, cleantech og industriel teknologi.

Vækstfonden vurderer, om de vil investere i en virksomhed uf fra en række kriterier. Læs mere på Vækstfondens hjemmeside.

Hvad skal virksomheden gøre?

Virksomheder kan få deres forretningsplan vurderet ved at sende den til Asger Tidemand Bruhn, e-mail: atb@vf.dk. Vækstfonden behandler alle modtagne henvendelser fuldt fortroligt.

For yderligere information kontakt Vækstfonden.

Kontaktinformation

Vækstfonden

Strandvejen 104A

2900 Hellerup

Tlf.: 3529 8600

E-mail: vf@vf.dk

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015