Spring til indhold

Vækst gennem internationalisering

Region
Region Hovedstaden

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Har du ambitioner om at få dit produkt ud på det internationale marked?

Væksthuset tilbyder nu muligheden for at få styrket din værktøjskasse gennem virksomhedsbesøg, foredrag fra internationale eksperter og individuel sparring, så du står tilbage med en international vækstplan til at sparke dørene ind til nye markeder.

Beskrivelse

Programmet hedder Vækst Gennem Internationalisering (VGI) og kører fra efteråret 2015 frem til foråret 2018. Der bliver tilbudt 10 workshops med forskellige temaer i løbet af denne periode - hvert forløb varer typisk 2-3 måneder.

Programmet indeholder følgende:
•tre workshops
•individuel sparring med fagpersoner
•virksomhedsbesøg i udlandet hvor du får testet din produkt
•oplæg fra internationale eksperter
•kontakt med potentielle partnere
•mulighed for netværk med andre virksomheder

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

For at deltage skal din virksomhed have stærke vækstambitioner, gode resultater samt en professionel tilgang til ledelse og vækst. Der afholdes screeningsmøder med interesserede virksomheder.

Hvad skal virksomheden gøre?

Prisen er 15.900 kr. pr. forløb som dækker deltagelse i workshops samt fly og hotel. Programmets værdi er dog meget højere, da der gives tilskud fra EU. Der er mulighed for at få tilskud til en mentor i forløbet.

Se mere på "Gå til udbyder".

Kontaktinformation

Væksthus Hovedstadsregionen

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf.: 3010 8080

E-mail: info@vhhr.dk

Siden er sidst opdateret:  03.11.2015