Spring til indhold

Udvid dit salg - Told og eksportregler

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Vores eksporttekniske rådgivning kan hjælpe din virksomhed med oplysninger om told- og eksporttekniske forhold på eksportmarkederne.

 

Beskrivelse

Rådgivningen drejer sig typisk om:
• Told, toldforhold og -analyser, tariffer og afgifter 
• Dokumentkrav
• Valutabestemmelser
• Import- eller eksportlicenser
• Transportbestemmelser
• Tekniske forholdsregler om obligatoriske mærknings- og produktbestemmelser
• Forsikringsforhold

Vi rådgiver både om varer og tjenesteydelser, uanset om der er tale om danskproducerede varer eller varer fra et andet oprindelsesland.

Eksportteknisk rådgivning kan ligeledes bidrage med vurderinger af handelsbarrierer.

Rådgivningen ydes mod timebetaling. Hvis opgaven kan klares inden for én time, så er rådgivningen gratis.

Læs mere på Eksportrådets webside.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er åbent for alle virksomheder.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt Eksportrådet. 

 

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015