Spring til indhold

Strategiske alliancer

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Programmet for strategiske virksomhedsalliancer hjælper grupper af virksomheder på eksportmarkederne.

Beskrivelse

Større internationale projekter kræver ofte stordriftsfordele, erfaring og et kendt brand. Det gælder både internationale udbud og forretningsmuligheder, der kan skabes på eget initiativ.

Små og mellemstore virksomheder kan styrke store virksomheders bredde og kompetencer – og samtidigt blive løftet med ud på eksportmarkederne. Med programmet for strategiske virksomhedsalliancer får du assistance til netop det.

Der er tre krav til virksomhedsalliancen

1.    Der skal være tale om systemeksport i alliancen (salg af helhedsløsninger)

2.    Der skal være en konkret forretningsmulighed

3.    En af virksomhederne skal påtage sig at lede alliancen

Der gives 50% tilskud til 100 timers rådgivning op til fire gange. En virksomhedsalliance kan vælge enten at benytte al rådgivningen på ét marked eller fordele den over flere markeder. Al korrespondance, fakturering m.v. i forbindelse med samarbejdet vil gå til den ledende virksomhed.

Læs mere på Eksportrådets webside.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Der ydes støtte til alliancer med minimum tre virksomheder med danske CVR-numre. 50 % af virksomhederne skal være SMV med mindre end 100 ansatte og en årlig omsætning på under DKK 150 millioner kr.

Hvad skal virksomheden gøre?

Begynd med at kontakte den repræsentation, hvor virksomhedsalliancen ønsker rådgivning. Virksomhederne skal derefter ansøge via www.virk.dk.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015