Spring til indhold

Strategisk Investeringsprogram - Nordjylland

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Strategisk Investerings Program (SIP) er et projekt, der hjælper innovative små og mellemstore nordjyske virksomheder med at afsøge muligheder for funding til deres projekter, for bedre at kunne klare sig i den internationale konkurrence.

Beskrivelse

NordDanmarks EU-kontor tilbyder sparring og hjælper virksomheder frem til at skrive en ansøgning, der har gode chancer for at udløse EU-midler. Gennem møder ser vi på jeres idé, og hvilke muligheder der er i både nationalt og internationalt for funding. Vi ser på jeres forretningsplan og strategi, så vi sammen sikrer, at der er sammenhæng mellem det, I gerne vil, og den pulje I søger. Samtidig har vi mulighed for at give tilskud til en konsulent, der kan skrive ansøgningen sammen med jer til en af de mange puljer.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Retter sig mod små og mellemstore virksomheder i Region Nordjylland.

Hvad skal virksomheden gøre?

 Kontakt NordDanmarks EU-kontor for yderligere information.

Kontaktinformation

NordDanmarks EU-Kontor
Østre Allé 6
9530 Støvring
T: 61 88 53 00
Mail: info@ndeu.dk

NorthDenmark EU-Office
Avenue de Tervuren 35
B-1040 Bruxelles
Belgium
Tlf: +32 2 282 03 73
Fax: +32 2 230 90 15
E-mail: nyheder@ndeu.dk


 

 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015