Spring til indhold

SMV-garanti

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Med en SMV-garanti hjælper virksomheden sin udenlandske kunde med at få kredit hos en bank. En SMV-garanti dækker op til 100 procent af bankens eventuelle tab. Virksomheden får sin betaling med det samme.

Beskrivelse

Med en SMV-garanti hjælper virksomheden sin udenlandske kunde med at få kredit hos en bank. Dermed er der større sandsynlighed for, at kunden placerer sin ordre hos virksomheden. En SMV-garanti dækker op til 100 procent af bankens eventuelle tab. Virksomheden får sin betaling med det samme.

Salg af forbrugsvarer kan ikke finansieres under SMV-garantien.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

SMV-garanti er et tilbud til alle små og mellemstore danske eksportvirksomheder. Det vil sige virksomheder:
• med færre end 250 ansatte
• med mindre end 50 millioner euro i omsætning og/eller
• med mindre end 43 millioner euro i balance
• hvor maksimalt 25 % af virksomhedens aktier ejes af et selskab, der ikke opfylder SMV-kriterierne

EKF vurderer desuden, om den udenlandske køber er kreditværdig, inden EKF udsteder en garanti.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kan virksomheden eller virksomhedens bank kontakte EKF.

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015