Spring til indhold

Science and Technology Scouting Program

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Science og Technology Scouting programmet henvender sig til virksomheder der søger adgang til førende internationale iværksætter og innovationsmiljøer i en af følgende destinationer hvor Innovation Center Denmark opererer: München, New Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Silicon Valley, og Tokyo.

Beskrivelse

Formålet med et Science and Technology Scouting Program er at øge små og mellemstore virksomheders internationalisering gennem et kollektivt program, ved at tilvejebringe viden om forskning og udvikling, information om lokale innovationsmuligheder, viden om lovgivning samt myndighedskontakt, etc.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Via programmet kan virksomhederne (en gruppe på 4-10 virksomheder) udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i et program gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder i udlandet. Eksportrådet yder et tilskud på 50% til 25 timers konsulentbistand fra Innovation Centrene.   

Hvad skal virksomheden gøre?

For mere info omkring ansøgning og temaer kontakt:

Email: sts@um.dk

Kontaktinformation

Ministry of Foreign Affairs, Innovation Centre Denmark

Email: icdk@um.dk

Tlf.: (+45) 3392 1116


 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015