Spring til indhold

Rådgivning om regler for handel til andre EU lande

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Indre Markedscenter

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen rådgiver gratis om reglerne for handel til andre EU/EØS-lande, både ved almindeligt salg og ved salg via internettet.

Beskrivelse

Der er gratis hjælp til at få afklaret regler og krav til både produkter og serviceydelser, når din virksomhed gerne vil eksportere til andre EU/EØS-lande. Indre Markeds Center kan også hjælpe med at afklare, hvilke regler der gælder ved e-handel i de forskellige lande.
Indre Markeds Center kan både hjælpe din virksomhed skal i gang med at eksportere, og hvis du allerede er i gang med at eksportere og støder på forhindringer, som du ikke havde regnet med.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Alle danske virksomheder kan få rådgivning.

Hvad skal virksomheden gøre?

Se på mere på "Gå til udbyder knappen"

Om udbyder

Indre Markedscenter er en del af Erhvervsstyrelsen

Kontaktinformation

Erhvervsstyrelsen
 Langelinie Allé 17
 2100 København Ø
 Tlf: 35 29 15 15
 E-mail: imc@erst.dk

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015