Spring til indhold

Rådgivning og risikovillig kapital

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Den Arabiske Investeringsfond tilbyder rådgivning og riskovillig kapital til virksomheder, der ønsker at investere i lande i Nordafrika og Mellemøsten.

 

Beskrivelse

Rådgivning og risikovillig kapital
Den Arabiske Investeringsfond (AIF) bidrager med rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at investere i lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Eget kontor i Cairo
Egypten, Tunesien, Libyen, Marokko, Algeriet, Jordan og Irak er åbne for investeringer. Her kan AIF tilbyde rådgivning via eget kontor i Cairo og risikovillig kapital i form af aktiekapital og lån på kommercielle vilkår.

Investeringslandene rummer gode forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det gælder blandt andet indenfor områder som turisme, infrastruktur, fødevarer, energi og miljø. Samtidig har regionen en relativ høj økonomisk vækst samt en stor og generelt veluddannet arbejdsstyrke.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet virksomheder, der ønsker at investere i lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt regional director for Nordafrika Anders Paludan-Müller på tlf.: +20 12 883 22 937 eller e-mail: apm@ifu.dk.

 

Kontaktinformation

Den Arabiske Investeringsfond
IFU - investeringsfonden for udviklingslande
Fredericiagade 27
1310 København K
Tlf.: 3363 7500
E-mail: ifu@ifu.dk

 

Siden er sidst opdateret:  03.11.2015