Spring til indhold

Rådgiving om EU-projekter

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Det syddanske EU-kontor tilbyder sparring og rådgivning om EU-støtteprogrammer og EU-ansøgningsprocedurer. Desuden kan kontoret hjælpe med at finde udenlandske projektpartnere.

Beskrivelse

Det syddanske EU-kontor tilbyder rådgivning og sparring til syddanske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder med gode projektidéer og mod på at søge om EU-midler til deres realisering.

Kontorets medarbejdere har indgående kendskab til de forskellige støtteprogrammer og kravene til en ansøgning. Ligeledes har de adgang til et stort netværk af potentielle projektpartnere.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Rådgivningen er målrettet syddanske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt det syddanske EU-kontor.

Om udbyder

Det Syddanske EU-Kontor er partner i Enterprise Europe Network, som hjælper virksomhederne med projektsamarbejde og teknologisk samarbejde samt EU-regler og lovgivning.

Kontaktinformation

Det Syddanske EU-Kontor
Avenue Palmerston 3
1000 - Bruxelles
Belgium
Tlf.: (+32) 2 285 40 95
Fax: (+32) 2 285 40 99
E-mail: info@southdenmark.be


 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015