Spring til indhold

Projektfinanseringsgaranti

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

EKF tilbyder at forsikre en væsentlig del af risikoen ved store projekter i udlandet, så de kan få lån i banker og bane vejen for dansk eksport.

 

Beskrivelse

Fordele:
EKF hjælper med at sammensætte og deltage i projektets finansiering, så der er finansiering til at købe dine varer og services. EKF sørger for, at der er en bank, som vil stille finansiering til rådighed. Hvis projektselskabet ikke betaler som aftalt, erstatter EKF tabet. Når EKF tager en del af projektets risiko, øger bankernes vilje til at deltage i projektet og gør det lettere at finde finansiering med lang løbetid. Uden finansiering ville projektet og dermed salget ikke blive til noget. Du har ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i finansieringen. Du får desuden dine penge med det samme, når du leverer ordren.

Hvad er Projektfinansieringsgaranti?
Projektfinansieringsgaranti bliver typisk relevant, når en dansk virksomhed skal levere til et større og længerevarende projekt i udlandet. Det kan være cementfabrikker, vindmølleparker og store havneanlæg. Her er der tale om projekter med store risici på grund af usikkerheden ved en lang tidshorisont, projektets størrelse eller teknologi samt de fremtidige muligheder for at sælge projektets varer eller produktion.

Risikoen er i de fleste tilfælde så stor, at bankerne ikke har lyst til at låne projektet penge uden en vis sikkerhed. Den sikkerhed kan EKF give. Med en Projektfinansieringsgaranti er bankerne sikre på at få deres penge for den garanterede del. Hvis noget går galt, betaler EKF erstatning. Med en garanti i ryggen er bankerne derfor mere risikovillige i forhold til at give større og længerevarende lån. Det er afgørende, når vi taler om projekter for trecifrede millionbeløb.

Hvad koster det?
Projektselskabet betaler en præmie for EKF’s garanti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:
- branche
- involverede banker
- garantiens løbetid
- den udenlandske købers forhold
- de politiske forhold i landet
- risikoprofil på projektet
- sikkerhedspakke
- input- og output-risiko, dvs. afsætningsanalyse.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Danske virksomheder, der leverer til et udenlandsk projekt, kan få Projektfinansieringsgaranti. EKF skal vurdere det udenlandske projekt som kreditværdigt, inden EFK udsteder en garanti. EKF kræver, at projektet er baseret på en solid og gennemtænkt forretningsplan.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt garantichef Jørgen Kragh på tlf.: 3546 2664/ 2019 4514 eller e-mail: jkr@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015