Spring til indhold

Markedsbesøg

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Markedsbesøg er rettet mod en gruppe af små og mellemstore virksomheder, der har branchefællesskab og ønsker at undersøge potentialet på et nyt eksportmarked.

Beskrivelse

Med programmet kan en gruppe af danske små og mellemstore virksomheder få tilskud til en ”fact finding tur”, der afdækker mulighederne på nye eksportmarkeder. Gennem programmet tilbyder Eksportrådet at planlægge, assistere og gennemføre et fælles besøgsprogram og afholde seminar af fælles interesse. Fokus er på at indhente relevant information om markedet og afdække gruppens (4-10 virksomheder) potentiale for fremtidig eksport.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Gruppe af virksomheder (min. 4), kan kontakte Eksportrådets repræsentation på det relevante marked. Eksportrådgiveren vil herefter udarbejde et tilbud på et markedsbesøg og desuden fremsende et ansøgningsskema til hver virksomhed.

Hvad skal virksomheden gøre?

Se mere på "Gå til udbyder" knappen.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015