Spring til indhold

Lån til anlæg og maskiner

Region
Alle

Sektor
Alle

Xsl file could not be processed

Introduktion

En kaution kan hjælpe dig med at få anlægslån i din bank, når du skal investere i nye maskiner, produktionsanlæg eller udenlandske datterselskaber for at følge med efterspørgslen på dine produkter.

 

Beskrivelse

Fordele
Med en Kaution for anlægslån kan du lettere få lån i banken til at udvikle din virksomhed. Du kan investere i din virksomheds vækst og fremtid med et lån til nye anlæg og maskiner. Så kan du følge med efterspørgslen på dine produkter og udforske nye markeder. Vi hjælper, når du har behov for at investere i et udenlandsk datterselskab, og når du vil udvide produktionen her i landet. Du kan bruge kautionen, når du leaser maskiner eller andre produktionsfaciliteter.

Hvad er Kaution for anlægslån?
Når du ønsker at udvikle din virksomhed, kan en Kaution for anlægslån sikre dig et lån i en bank. Lånet kan du bruge til at købe eller lease nye maskiner og produktionsanlæg til din virksomhed i Danmark eller til et datterselskab i udlandet.
Vi stiller en kaution til din bank for anlægslånet og giver dermed banken den sikkerhed, den skal bruge for at låne dig penge.

Hvad koster det?
EKF tager en præmie for at udstede en Kaution for anlægslån.
Små og mellemstore virksomheder betaler en EU-fastsat præmie alt efter virksomhedens kreditværdighed. Din kreditværdighed vurderes af EKF på baggrund af de seneste tre års regnskaber.

Din kreditværdighed placeres i en kategori, der går fra A (bedste) til B-. Kategorien afgør, hvilken præmie du skal betale til EKF.

Præmien for store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.
Rating     Præmie p.a.
A             0,55 %
BBB         0,8 %
BB           2,0 %
B+           3,8 %
B-            6,3 %

Herudover skal du betale renter og omkostninger til din egen bank for at låne. Din bank kan oplyse dig om den samlede pris.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Danske og udenlandske banker, som yder lån til danske virksomheder, der vil investere i produktionsfaciliteter i Danmark eller udlandet, kan få Kaution for anlægslån. Den danske virksomhed skal eje over 50 % af datterselskabet i hele lånets løbetid. Virksomheden skal være kreditværdig ud fra en grundig vurdering, der sikrer den danske stat bedst muligt mod tab.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Senior Underwriter, SMV og Klima Per Holm Lynglund på tlf.: 3546 2643 / 2024 0640 eller e-mail: phl@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015