Spring til indhold

Nordisk Projekteksportfond

Region
Region Midtjylland

Sektor
Alle

Udbyder
Nopef

Kategori
Finansiering

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) som administrerer Nordisk Projekteksportfond (NOPEF) har nu fået til huse i Væksthus Midtjyllands lokaler i Aarhus.

Et forstærket samarbejde mellem Region Midtjylland, NEFCO/NOPEF og Væksthus Midtjylland skal på to år hjælpe 50 procent flere midtjyske virksomheder ud på nye eksportmarkeder.

Beskrivelse

NOPEF tilbyder rentefrie lån på op til 40% af godkendte forstudieomkostninger inkl. egne lønomkostninger, rejseomkostninger og konsulenthonorar ved etablering af forretningsvirksomhed i NOPEFs forretningsområde, som dækker hele verden dog undtagen i EU og EFTA. Såfremt projektet fører til en etablering eller investering i projektlandet, kan lånet konverteres til støtte dog således, at uden etablering eftergives op til 50% af det bevilgede vilkårslån. Årligt opnår ca. 35 danske virksomheder medfinansiering fra NOPEF, heraf en betydelig andel fra region Midtjylland, til at realisere deres internationale vækstambitioner.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Virksomheder i Region Midtjylland der søger finansiering til projekter i udlandet.

Hvad skal virksomheden gøre?

Se mere på "Gå til udbyder".

Kontaktinformation

Nordic Environment Finance Corporation NEFCO
Fabianinkatu 34

PB 241, FI-00171 HELSINGFORS

Tlf.: +358 (0)10 618 003

E-mail: forename.surname@nefco

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015