Spring til indhold

Kontraktgaranti

Region
Alle

Sektor
Alle

Xsl file could not be processed

Introduktion

En kontraktgaranti sikrer mod de tab, der kan opstå, hvis du bliver forhindret i at levere en konkret ordre til en udenlandsk kunde. Enten fordi kunden bryder kontrakten, eller fordi politiske forhold i kundens land gør leverancen umulig. Garantien dækker, indtil du har faktureret ordren.

 

Beskrivelse

Fordele:
Garantien dækker eksempelvis jeres tab, hvis kunden standser betalingerne, inden levering har fundet sted. Garantien er god at have, hvis varerne er fremstillet specielt til den udenlandske kunde, så du ikke kan sælge dem til en anden kunde. En kontraktgaranti er en fordel i lande, hvor der er risiko for politisk uro som borgerkrig og indgreb fra myndighederne i form af importforbud eller usikkerhed om kundens evne til at overholde kontrakten. Med garantien kan du tillade dig at byde på eksportordrer på markeder, hvor du ellers ville afholde dig fra at gøre forretninger.

Hvad er Kontraktgaranti?
En kontraktgaranti er en forsikring, hvor EKF betaler erstatning, hvis en dansk virksomhed bliver forhindret i at levere en konkret ordre på eksportvarer som aftalt. Garantien dækker de omkostninger, du har, indtil, du har leveret varerne og faktureret køberen. Garantien dækker dermed ikke kundens betalinger og din avance. Din virksomheds leverance kan eksempelvis blive forhindret på grund af uroligheder i landet, importforbud, eller hvis landets myndigheder på anden måde forhindrer leverancen. Garantien dækker frem til leverancen, hvis kunden uberettiget ophæver kontrakten i produktionsperioden.

Hvad koster det?
Din virksomhed betaler en præmie for EKF’s garanti. Vi beregner præmien ud fra den samlede risiko ved den konkrete eksportforretning:
- branche
- garantiens løbetid
- den udenlandske kundes forhold
- de politiske forhold i landet.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Danske eksportvirksomheder, der har en konkret ordre til udlandet, kan få en kontraktgaranti. Køberen af dine varer og services skal være kreditværdig ud fra en grundig vurdering, der sikrer den danske stat bedst muligt mod tab. EKF vurderer den udenlandske køber som kreditværdig, inden EKF udsteder en garanti.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Deputy Director Søren Juhl på tlf.: 3546 2620 /
3094 6782 eller e-mail: sju@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015