Spring til indhold

IP-rettigheder

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Er der én ting, der er vigtig, når du skal til at eksportere dine produkter eller services eller vil starte produktion op i udlandet, så er det at tage stilling til, hvordan du forbedrer dine muligheder for åbne eksportmarkeder ved hjælp af IP-rettigheder (patenter, varemærker og designbeskyttelse). Du skal også sikre dig, at du ikke overtræder andres rettigheder, når du bevæger dig ud på nye markeder. Andre virksomheders IP-rettigheder kan nemlig komme til at virke som en lovlig handelshindring for dig.

Beskrivelse

En beslutning om at begynde at eksportere eller producere i udlandet er en strategisk beslutning. I den forbindelse er overvejelser om IP-rettigheder helt afgørende..

Nogle eksempler på ting, du bør overveje:
• Beslut dig for hvilke lande du vil have, at dine IP-rettigheder skal gælde i. Når du registrerer en rettighed, gør du det sværere for andre at forhindre dig i at sælge eller producere i de markeder, hvor rettigheden er registreret.
• Hvem ejer rettighederne til et produkt, hvis du benytter en underleverandør i udlandet – dig eller underleverandøren?
• Er dit navn og produktidentitet brugbar i udlandet, eller skal det ændres, inden det kan beskyttes på de pågældende markeder?

Patent- og Varemærkestyrelsen kan hjælpe dig med, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du bevæger dig ud på andre markeder. Du kan også kontakte os for viden om piratkopiering.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Alle virksomheder kan ringe og få gratis vejledning hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Efterfølgende dialogmøde efter aftale.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter på 4350 8301 for yderligere information. Du kan også finde information om piratkopiering på www.stoppiratkopiering.dk

Kontaktinformation

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81

2630 Taastrup

Tlf: 43 50 80 00

Fax: 43 50 80 01

pvs@dkpto.dk

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015