Spring til indhold

Investeringsgaranti

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

En investeringsgaranti kan sikre mod tab, når danske virksomheder etablerer datterselskaber i lande med ustabile politiske forhold.

 

Beskrivelse

Fordele:
Med en Investeringsgaranti fra EKF kan virksomheder investere i datterselskaber og ekspandere i lande, som har politisk ustabile forhold.

EKF betaler erstatning, hvis der opstår politiske problemer i landet, som giver virksomheden tab. Derved bliver det nemmere at få bankfinansiering, fordi EKF med investeringsgarantien overtager risikoen for, at politiske forhold gør det vanskeligt eller umuligt at drive virksomhed.

Skulle en tabssituation opstå, er det den danske stat, der står bag kravet om betaling. Det gør en forskel, når der skal inddrives udeståender.

Hvad er investeringsgaranti?
Når der drives virksomhed i lande, hvor den politiske, økonomiske eller sociale situation ikke er så stabil som herhjemme, kan der opstå situationer, virksomheden ikke er herre over. I sådanne tilfælde er en Investeringsgaranti en art forsikring, der dækker virksomhedens tab.

Hvad koster det?
EKF tager en præmie for at udstede en Investeringsgaranti. Præmien fastsættes ud fra den samlede risiko ved den konkrete investering.

Der er mulighed for at få en fast præmie i op til 15 år.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

EKF stiller følgende krav til virksomhederne
• Virksomheden skal være eksportør eller underleverandør til eksport. Og virksomheden skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
• Forretningen skal være sund, og virksomheden, kunden eller eventuelt kundens bank skal være kreditværdig. EKF sørger for kreditvurderingen.
• Arbejdet med ordren skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde. EKF hjælper med at vurdere, om disse krav overholdes. Desuden skal virksomheden skrive under på, at der ikke bruges bestikkelse
Virksomheden må ikke inden for den såkaldte primære sektor, landbrug og fiskeri. Det skyldes EU’s regler om statsstøtte. EKF kan dog tilbyde eksportkaution i forbindelse med eksport af visse forarbejdede fødevarer.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt afdelingsdirektør, SMV og Klima Kim Richter på tlf.: 3546 2687 / 2019 4503 eller e-mail: kri@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015