Spring til indhold

Internationalisering og eksport

Region
Region Syddanmark

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Væksthus Syddanmark tilbyder uvildig sparring i øjenhøjde på eksportstrategi og muligheder for internationalisering.

Beskrivelse

Væksthus Syddanmark vejleder virksomheder om eksportmuligheder og åbner de første døre til nye markeder. Væksthuset tilbyder uvildig sparring i øjenhøjde på eksportstrategi og muligheder for internationalisering. Væksthuset har et tæt samarbejde med Eksportrådet, som kan yde finansiel støtte til eksport.

Væksthusets specialister kan eksempelvis hjælpe med:
• Forretningsmodeller og skalerbarhedsvurdering
• Kompetenceafklaring – afklaring af, om organisationen har kompetencerne til eksport
• Markedsvalg og salgskanaler
• Samarbejdspartnere – identifikation og screening via Væksthus Syddanmarks internationale netværk
• Samarbejdsaftaler – vejledning til at få lavet en god samarbejdsaftale
• Outsourcing af produktion – vurdering af, om det er hensigtsmæssigt
• Eksportfinansiering og eksportkreditforsikring – information om adgang til kapital og sikkerhed

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet virksomheder i Region Syddanmark.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt vækstkonsulent Erik Vinkel på tlf.: 2550 5305, vækstkonsulent Per Lomholt Andersen på tlf.: 2550 5306, vækstkonsulent Lars Bergholdt på tlf.: 2550 5319 eller internationaliseringsrådgiver på tlf.: Steen Nymann Andersen på tlf.: 4186 5967.

Kontaktinformation

Forskerparken 10 D/E
DK-5230 Odense M
Denmark

Phone: +45 70 23 55 25
Fax: +45 70 3 55 16
E-mail: info@vhsyd.dk

Siden er sidst opdateret:  01.02.2016