Spring til indhold

Internationalisering - Nordjylland

Region
Region Nordjylland

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Væksthus Nordjylland rådgiver virksomheder om strategi, salg, samarbejdspartnere, kulturelle udfordringer m.m. i forbindelse med eksport.

Beskrivelse

Væksthus Nordjylland har et tæt samarbejde med Eksportrådets repræsentationer i udlandet. Væksthuset er derfor opdateret på markedsinformation og anden specialviden, som er værdifuld for virksomheder, der skal introducere en idé eller produkt på et nyt marked.

Væksthus Nordjylland kan hjælpe med:
• strategisk forretningsudvikling
• eksportparathed
• eksportpotentiale på konkrete markeder
• produktion/sourcing
• videnproduktion
• identifikation af potentielle kunder
• kulturelle udfordringer
• salgskanaler
• samarbejdspartnere

Væksthuset bruger værktøjet Væksthjulet til at udarbejde en vækstplan for den enkelte virksomhed.

Læs mere på websiden

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet virksomheder i Region Nordjylland.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt internationaliseringsrådgiver Lars Juhl Hansen på tlf.: 5354 5696.

Kontaktinformation

Væksthus Nordjylland

NOVI Science Park

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Øst

Tlf.: 7021 0808

Fax: 9815 1944

E-mail: info@vhnordjylland.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015