Spring til indhold

Innovationstjek

Xsl file could not be processed

Introduktion

Et Innovationstjek sætter fokus på din virksomheds teknologiske innovationsmuligheder og udfordringer. Med afsæt i din virksomheds baggrund, forretningsplan og strategi afdækker vi sammen, hvordan din virksomheds udvikling kan styrkes.

Beskrivelse

Innovationstjekket består af:


1 Vi aftaler en mødedato


2 Innovationstjek: Innovationsagenten identificerer udviklingsmuligheder ud fra en idéskabende dialog og analyse


3 Innovationsagenten finder potentielle eksperter og samarbejdspartnere, der kan støtte realiseringen af udviklingsmulighederne i jeres virksomhed


4 I får en kort rapport tilsendt med prioriterede teknologiske udfordringer og henvisninger til relevante videnmiljøer, rådgivere og innovationstilbud


5 I udvælger, hvilket projekt I ønsker at gå videre med og udarbejder en tidsplan


6 Opfølgning og evaluering af Innovationstjekket

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Din virksomhed kan få et innovationstjek, hvis to af følgende kriterier er opfyldt:


Virksomheden er af en vis størrelse (10-250 ansatte), hvor der er behov for processer til at understøtte den teknologiske udvikling, og virksomheden har et særligt innovations- og vækstpotentiale.

Virksomheden er mindst to år gammel med en positiv finansiel udvikling.

Virksomheden har en teknologisk udfordring, der kan løses ved at tage udgangspunkt i ny viden og teknologi eller en kombination af nye anvendelsesmetoder af det eksisterende.

Yderligere er det et krav, at topledelsen som minimum deltager i det indledende møde, da topledelsens engagement er vigtigt for gennemførelsen og kvaliteten af et innovationsprojekt.

Hvad skal virksomheden gøre?

Virksomheder kan tilmelde sig Innovationstjek på Innovations Agenternes hjemmeside

Kontaktinformation

Bredgade 40, 1260 KØBENHAVN K

InnovationsAgenterne:

Tlf: 7220 2877

Email:

khi@teknologisk.dk
jaha@teknologisk.dk

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015