Spring til indhold

Innovationspakke

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Innovationspakke er et tilbud til små og mellemstore danske virksomheder, der ønsker at søge ny viden, teknologi eller samarbejdspartnere i førende udenlandske innovationsmiljøer. SMV'er med internationalt potentiale kan få tilskud til rådgivning i en eller flere af Innovation Center Danmarks lokationer: München, New Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Silicon Valley og Tokyo.

Beskrivelse

Innovation Pakken vil blive skræddersyet til dig, men kan bestå af:

 • Møder, netværk og seminarer med centrale aktører
 • Adgang til international viden og forskning
 • Vurdering af din forretningsmodel eller teknologi

Innovationspakken omfatter mellem 35 – 100 timers rådgivning på ét udvalgt marked, og der ydes 35 % tilskud hertil.

Der sagsbehandles ikke indkommende ansøgninger for hele juli 2015.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

En Innovation Package er for teknologi intensive SMV'er og iværksættere, med max 100 ansatte og 150 mio. DKK i årlig omsætning.

Hvad skal virksomheden gøre?

Der ansøges digitalt via virk.dk, og der skal derfor benyttes digital virksomhedssignatur.

 

For information om ansøgning og muligheder kontakt:

Eksportstart@um.dk

Eller se mere på "Gå til udbyder".

Om udbyder

Innovation Center Denmark er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Kontaktinformation

Ministry of Foreign Affairs, Innovation Centre Denmark

Email: icdk@um.dk

Tlf.: (+45) 3392 1116


 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015