Spring til indhold

Højpotentiale Projekter (HVO)

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

HVO-projektet er en del af regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati

Beskrivelse

Programmet løber i 2 år (2015-2016) og er på 22 mio. kr., hvoraf de 14 mio. kr. er allokeret fra udviklingsbistanden. Programmet har til formål at identificere og fremme danske løsninger i såkaldte højpotentialeprojekter (HVO) med særlig fokus på energiområdet og anlægsprojekter.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Kravene til projekterne er følgende:

 

- Store projekter, defineret som kontrakter, til en værdig af DKK 100 mio. eller mere

- Sektorer hvor Danmark har styrkepositioner, erfaring og ekspertise, specielt med fokus på projekter indenfor infrastruktur og energisektoren

- Danske virksomheder eller konsortier har udvist interesse for projektet og forventes at bidrage med en betydelig andel af egne ressourcer og selvfinansierer 50% af HVO-aktivitetsomkostningerne

- For projekter i DAC-lande skal det dokumenteres hvordan projektet forventes at bidrage til landets bæredygtige sociale og økonomiske udvikling

Hvad skal virksomheden gøre?

Ansøgninger skal indsendes til Danmarks Eksportråd, efter at virksomhederne har været i dialog med den relevante danske ambassade eller repræsentation i det land/område, som projektet ligger i.

Siden er sidst opdateret:  11.01.2016