Spring til indhold

Genforsikring af eksportvirksomheders kreditter

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Beskyt din eksport mod tab med en Genforsikring. Genforsikring hjælper dig med at gennemføre løbende eksport med kort kredittid, når et privat kreditforsikringsselskab ikke ønsker at forsikre hele risikoen.

 

Beskrivelse

Fordele:
Med Genforsikring kan du holde fast i eksportordrer, som ellers bliver bremset, fordi dit kreditforsikringsselskab ikke ønsker at tage risikoen ved at forsikre ordrerne. Genforsikringsaftalen betyder, at kreditforsikrings-selskaber kan genforsikre risici hos EKF, så deres risiko bliver væsentlig mindre. Dermed kan de dække købere, som de ellers har afvist at forsikre.

Hvad er Genforsikring?
Den økonomiske krise har betydet, at mange købere i udlandet er mindre kreditværdige end tidligere. Det har fået de private kreditforsikringsselskaber til at trække sig tilbage fra eksportforsikring på en række lande og markeder, hvor de vurderer, at risikoen for tab er for stor. EKF’s tilbud om genforsikring er en hjælp til eksportvirksomheder, der er kommet i klemme på den baggrund.

EKF kan genforsikre de private kreditforsikringsselskabers eksportkreditter til danske virksomheder. Aftalen har til formål at øge de private kreditforsikringsselskabers risikovillighed. Det betyder, at risikoen deles mellem dig, dit private kreditforsikringsselskab og EKF. EKF tager dog i de fleste tilfælde langt den største del af risikoen.

Der er to typer genforsikring. Quota Share dækning, hvor EKF dækker størsteparten af risikoen på køber, og Top Up dækning, hvor EKF kan fordoble det limit kreditforsikringsselskabet har bevilget.

Hvad koster det?
Quota Share dækning: Præmien fastsættes efter landekategori og er henholdsvis 0,9 % af omsætningen for de bedste lande og 1,4 % for de mest risikable lande. Selvrisikoen er på 15 %.
Top Up dækning: Præmiesatsen på top-up dækningen er 0,50 % i alle landekategorier - dog minimum den samme præmiesats, som er gældende under den almindelige police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af omsætningen.

Selvrisikoen er som på standardpolicen med kreditforsikringsselskabet.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Din virksomhed skal være kunde hos et privat kreditforsikringsselskab, før I gennem selskabet kan tilmelde jer ordningen om Genforsikring af eksportforretninger.
Genforsikringsaftalen med EKF forudsætter, at du har modtaget et afslag eller en delvis dækning på din ansøgning og at kunden har domicil i et af de lande, der er omfattet af aftalen. EU-regler forbyder genforsikring i lande inden for OECD. EKF dækker kun de sundeste købere, som ellers var blevet afvist. De meget risikofyldte købere dækker EKF ikke.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

EKF’s aftaler om genforsikring bliver administreret af de private kreditforsikringsselskaber. Det er derfor kreditforsikringsselskaberne, som yder råd og vejledning og vurderer konkrete ansøgninger. Du kan få yderligere information hos disse kreditforsikringsselskaber:

Atradius – tlf. +45 33 26 50 00
Euler Hermes – tlf. +45 88 33 33 88
Coface – tlf. +45 76 41 92 60
Tryg Garanti – tlf. +45 44 20 39 24

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015