Spring til indhold

Finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og på vækstmarkeder

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Klimainvesteringsfonden bidrager med risikovillig kapital og viden til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

 

Beskrivelse

Fonden investerer i projekter, der direkte eller indirekte medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser. Konkret kan fonden bidrage med aktiekapital til etablering af selskaber i samarbejde med danske virksomheder eller som medinvestor i større klimaprojekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår.

Klimainvesteringsfonden er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der i samarbejde med dansk erhvervsliv har deltaget i mere end 1200 investeringer i over 100 lande. Fonden kan derfor tilbyde solid finansiel erfaring, stor viden om lokale erhvervsvilkår og et bredt internationalt netværk.
 
Klimainvesteringsfonden bidrager kun med en del af den samlede projektfinansiering i de enkelte projekter. Realiseringen af projekterne forudsætter derfor yderligere finansiering fra andre offentlige og private investorer som f.eks. dansk partner, lokale banker, fonde mv.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Forudsætningen for Klimainvesteringsfondens deltagelse er, at virksomhedens projekt er kommercielt bæredygtigt og benytter kendt klimateknologi.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt en af følgende:

 • Investment Director Jacob Klingemann på tlf.: 3363 7528 / 2268 7528 eller e-mail: jkl@ifu.dk,
 • Investment Director Natalia Svejgaard Klingemann på tlf.: 3363 7531 / 2268 7531 eller e-mail: nsv@ifu.dk
 • Investment Director Peer Munkholt på tlf.: 3363 7553 / 2268 7553 eller e-mail: pmu@ifu.dk.

Kontaktinformation

Klimainvesteringsfonden
IFU - investeringsfonden for udviklingslande
Fredericiagade 27
1310 København K
Tlf.: 3363 7500
E-mail: ifu@ifu.dk


 

Siden er sidst opdateret:  15.01.2016