Spring til indhold

Export Steps - Midtjylland

Region
Region Midtjylland

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

På Export Steps får virksomheder sidste nyt fra fokusmarkeder direkte fra Eksportrådets udsendte medarbejdere. Ligeledes har virksomhederne mulighed for networking med de øvrige virksomheder samt for at få en gratis mini-konsultation hos Eksportrådets medarbejder.

Beskrivelse

Væksthus Midtjylland afholder kvartalsvise møder skiftevis i Aarhus og i Herning efter følgende dagsorden
• Introduktion af fokusmarked
• En virksomhed fortæller om egne eksporterfaringer
• Networking med de øvrige deltagere
• Mulighed for mini-konsultation hos Eksportrådets udsendte
• Mulighed for at stille spørgsmål til vækstkonsulent fra Væksthuset
• Eventuelle nyheder fra Eksportrådet og Væksthuset, værktøjer, ydelser

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Målgruppen er mindre virksomheder, som har planer om at udvikle eksport på såvel eksisterende som nye markeder.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt tovholder Lis Brink på tlf.: 4033 2799.

Kontaktinformation

Væksthus Midtjylland

Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf.: 7022 0076

E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Siden er sidst opdateret:  01.02.2016