Spring til indhold

Export Expressen - Haderslev Erhvervsråd

Region
Region Syddanmark

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

EXPORT EXPRESSEN er et program hvor virksomheder i Haderslev kommune kan få rådgivning til forskellige spekter af eksport.

Beskrivelse

ExportExpressen indeholder følgende muligheder:

•Grundig analyse af virksomhedens potentiale i forhold til de ønskede markeder - herunder SWOT-analyse

•En helt konkret handlingsplan for det arbejde, der skal gøre for, at projektet lykkes

• Adgang til en person, der både fungerer som indpisker og tovholder og sikrer, at I midt i en travl hverdag holder den nødvendige fremdrift i projektet


•Adgang til en ekstra medarbejder i form af en projektleder hos Haderslev Erhvervsråd, der kan hjælpe med:

    - At vælge den rette strategi og de rette værktøjer
    - Juridisk bistand
    - Adgang til både EU-midler og danske puljer
    - Rådgivning om forhandler, distribution og markedsføring
    - Information om den nyeste viden inden for eksport 
    - At blive koblet på de rette netværk

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Virksomheder i Haderslev kommune.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt Haderslev Erhvervsråd, via "Gå til udbyder".

Kontaktinformation

Lysbjergvej 6, 6500 Vojens
Tlf.:73 53 14 00

Mail: info@her.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015