Spring til indhold

Entrepreneurship- og Innovation Camps

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Formålet med Entrepreneurship- og Innovation Camps er at fremme danske små og mellemstore virksomheders innovation og adgang til internationale kilder fortrinsvist på markeder hvor Innovation Centre Denmark er repræsenteret.

Beskrivelse

Deltagelse i en Camp giver virksomheden mulighed for videnshjemtagning, at skabe og udbygge kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere samt at markedsføre danske kompetencer og teknologier i udlandet. Samtidig kan virksomhederne (en gruppe på minimum 5 virksomheder) udnytte de fordele og den synergi, der er knyttet til en fælles deltagelse i en Camp gennem f.eks. udveksling og deling af viden, ideer og erfaringer og til at skabe større opmærksomhed om de danske virksomheder i udlandet.

Eksportrådet yder et tilskud på op til 70% til dækning af fælles camp-udgifter.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Programmet kan søges af SVM'er.

Hvad skal virksomheden gøre?

For mere info omkring ansøgning og temaer, kontakt:

Tlf.: (+45) 33921113

Email: innovationcamp@um.dk

Kontaktinformation

Ministry of Foreign Affairs, Innovation Centre Denmark

Email: icdk@um.dk

Tlf.: (+45) 3392 1116


 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015