Spring til indhold

Enterprise Europe Network - Hovedstaden

Region
Region Hovedstaden

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Væksthus Hovedstadsregionen er en del af Enterprise Europe Network, med samarbejde med godt 600 kontorer i mere end 50 lande.

Beskrivelse

Væksthus Hovedstaden tilbyder dig sparring omkring:


•Udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, agenter, forhandlere, distributører, underleverandører mv.)
•Nye teknologier i udlandet. Vi kan også hjælpe dig med at formidle og tilbyde jeres teknologi og produkter til udenlandske samarbejdspartnere.
•Projektpartnere til (EU-)projekter

Du kan få hjælp til:

•Udenlandske markeder og muligheder
•Tilskudsmuligheder
•EU-regler og -lovgivning
•EU-udbud

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner kan få hjælp – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt Væksthus Midtjylland via "Gå til udbyder".

Kontaktinformation

Væksthus Hovedstadsregionen

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Tlf.: 3010 8080

E-mail: info@vhhr.dk

Siden er sidst opdateret:  28.09.2015