Spring til indhold

Enterprise Europe Netværk - Nordjylland

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører. Vi hjælper små og mellemstore virksomheder og vidensinstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet.  Det kan dreje sig om eksport, projekter eller teknologisk samarbejde. I Danmark varetager NordDanmarks EU-kontor sammen med seks andre partnerorganisationer Enterprise Europe Networks opgaver.

Beskrivelse

Netværket initierer aktiviteter i samarbejde med lokale, regionale, nationale eller internationale aktører og har som oftest fokus på at skabe kontakt mellem danske og udenlandske virksomheder.


Europa-Kommissionen etablerede erhvervsnetværket i 2008 og nu deltager flere end 50 lande med knap 600 partnerorganisationer. I samarbejde med Enterprise Europe Network-kontorer i hele verden kan vi hjælpe din virksomhed med at:
• Finde udenlandske samarbejdspartnere (leverandører, agenter, forhandlere, distributører, underleverandører mv.)
• Finde nye teknologier i udlandet
• Tilbyde jeres teknologi og produkter til udenlandske samarbejdspartnere
• Finde projektpartnere til (EU) projekter
• Få information og vejledning om tilskudsmuligheder
• Få information om udenlandske markeder og muligheder, CE-mærkning og EU-udbud
• Få svar på EU-regler og -lovgivning
• Få et talerør til EU, f.eks. om evt. uhensigtsmæssige regler og lovgivning

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er rette mod små og mellemstore virksomheder i Danmark

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt NordDanmarks EU-kontor

Kontaktinformation

NordDanmarks EU-Kontor
Østre Allé 6
9530 Støvring
T: 61 88 53 00
Mail: info@ndeu.dk

NorthDenmark EU-Office
Avenue de Tervuren 35
B-1040 Bruxelles
Belgium
Tlf: +32 2 282 03 73
Fax: +32 2 230 90 15
E-mail: nyheder@ndeu.dk


 

 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015