Spring til indhold

Eksportstøtte til branchefolk

Region
Alle

Sektor
Kreative industrier

Udbyder
Music Export Denmark

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Musikselskaber og branchefolk kan søge om støtte til rejser, der har til formål at skabe netværk og indgå aftaler for danske kunstnere i udlandet.

 

Beskrivelse

Musikselskaber og branchefolk kan søge om støtte til rejser, der har til formål at skabe netværk og indgå aftaler for danske kunstnere i udlandet.

Begrænsninger
• Et musikselskab kan søge om støtte til maksimalt én persons rejseomkostninger til den samme aktivitet med enkelte undtagelser
• Den enkelte brancheperson kan kun få støtte fra MXD til førstegangsbesøg på messer og festivaler
• MXD uddeler ikke støtte til udstationeringer og længere arbejdsophold eller til musikere eller crew (der kan dog søges om dispensation, hvis et bandmedlem eksempelvis er manager for bandet)

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet danske musikselskaber og branchefolk. Det er et krav, at der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark. Bedømmelsen af en ansøgning er baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er funderet i.

Der er ingen ansøgningsfrister og der kan søges året rundt med undtagelse af juli.

Bemærk dog, at der ikke kan søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt MXD eller gå direkte til oprettelsen af en ansøgning.

 

Kontaktinformation

MXD – Music Export Denmark
Allégade 14
2000 Frederiksberg
Tlf.: 8612 8444
E-mail: info@mxd.dk


 

Siden er sidst opdateret:  28.09.2015