Spring til indhold

Eksportstart

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Små og mellemstore virksomheder med internationalt potentiale kan få tilskud til rådgivning og assistance på eksportmarkederne fra Eksportrådets repræsentationer i udlandet.

Beskrivelse

Programmet Eksportstart tilbyder danske SMV’er tilskud til rådgivning i Eksportrådet. Rådgivningen er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Eksportstart kan eksempelvis omfatte:

• Markeds- og konkurrentanalyser
• Distributør- og partnersøgning
• Rådgivning om virksomhedsetablering og markedsbearbejdning
• Markedsføring og myndighedskontakt

En opgave med eksportstartstøtte er på 50 til 100 timer, som virksomheden aftaler med eksportrådgiveren på markedet. Der ydes 35 pct. tilskud til den ordinære timepris på de aftalte timer på alle markeder.

Hvem rådgiver din virksomhed? I første omgang har du mulighed for at mødes med en rådgiver fra Eksportrådet i Danmark. På mødet kan I drøfte, hvilken assistance din virksomhed har brug for. Derefter er det Eksportrådets rådgivere på det pågældende eksportmarked, der løser opgaven for din virksomhed.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Eksportstart retter sig mod små og mellemstore virksomheder. Læs mere på Eksportrådets webside.

Hvad skal virksomheden gøre?

Der ansøges digitalt via virk.dk, og der skal derfor benyttes digital virksomhedssignatur. Hvis ikke du allerede har en digital virksomhedssignatur, kan den bestilles hos Nets.

Når din ansøgning er registret, modtager du en e-mail-bekræftelse, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en rådgiver fra Eksportrådet i forhold til videre proces.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015