Spring til indhold

Eksportsparring - Sjælland

Region
Region Sjælland

Sektor
Alle

Udbyder
Væksthus Sjælland

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Eksportsparring er et tilbud til SMV’er med eksportambitioner. Forløbet består af to dele, der dels fokuserer på de interne forhold i virksomheden og dels på det marked, virksomheden ønsker at eksportere til.

Beskrivelse

Eksportsparringsprogrammet er gratis og består af to dele.

Første del:
I første del modtager virksomheden sparring hos Væksthus Sjælland med en erfaren internationaliseringskonsulent. Sparringen sætter fokus på interne forhold i virksomheden for at skabe de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Forløbet munder ud i en eksportplan for virksomheden.

Anden del:
Andel del af Eksportsparringen kan foregå i dialog med en eksportrådgiver på en ambassade / et generalkonsulat på det marked, virksomheden er interesseret i. Virksomheden har mulighed for at få fem timers gratis markedsrådgivning.

Workshops:
Virksomheder, der deltager i eksportsparring, kan derudover deltage i en workshop med eksportrelevante emner.

Eksportsparring tilbydes i samarbejde med Eksportrådet under Udenrigsministeriet.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Eksportsparring er målrettet virksomheder i  region Sjælland, der har under 100 ansatte og under 150 millioner kroner i omsætning.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt vækstkonsulent Martin Amdi Pedersen på tlf.: 5372 7191.

Kontaktinformation

Væksthus Sjælland

Marienbergvej 132, 1. sal

4760 Vordingborg

Tlf.: 5535 3035

E-mail: info@vhsj.dk

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015