Spring til indhold

Eksportsparring - Midtjylland

Region
Region Midtjylland

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Eksportsparring er et tilbud til virksomheder med eksportambitioner. Forløbet består af to dele, der dels fokuserer på de interne forhold i virksomheden og dels på det marked, virksomheden ønsker at eksportere til.

Beskrivelse

Eksportsparringsprogrammet er gratis og består af to dele.

Første del
I første del modtager virksomheden sparring hos Væksthus Sjælland med en erfaren internationaliseringskonsulent. Sparringen sætter fokus på interne forhold i virksomheden for at skabe de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Forløbet munder ud i en eksportplan for virksomheden.

Anden del
Andel del af Eksportsparringen kan foregå i dialog med eksportrådgivere på en ambassade eller et generalkonsulat - på de to mest relevante markeder for virksomheden. Virksomheden har ligeledes mulighed for at ansøge om en gratis Markedsinformationspakke indeholdende målrettede, grundlæggende fakta over de to markeder.

Workshops
Virksomheder, der deltager i eksportsparring, kan derudover deltage i en workshop med eksportrelevante emner.

Eksportsparring tilbydes i samarbejde med Eksportrådet under Udenrigsministeriet.

 

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet virksomheder i Region Midtjylland.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt vækstkonsulent Lis Brink på tlf.: 4033 2799.

Kontaktinformation

Væksthus Midtjylland

Åbogade 15

8200 Aarhus N

Tlf.: 7022 0076

E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Siden er sidst opdateret:  03.11.2015