Spring til indhold

Eksportomlægning

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Hvis din virksomhed er ramt af det russiske importstop, kan din virksomhed få tilskud til rådgivning om alternative markeder.

Beskrivelse

Med eksportomlægningsprogrammet kan danske små og mellemstore virksomheder, der er ramt af det russiske importstop, få tilskud til rådgivning om alternative
eksportmarkeder. Rådgivningen er fleksibel og skræddersys efter den enkelte virksomheds behov. Rådgivningen kan eksempelvis omfatte:


• Markeds- og konkurrentanalyser
• Distributør- og partnersøgning
• Rådgivning om markedsbearbejdning
• Information om lokale markedsforhold
og lovgivning mv.
• Markedsføring og myndighedskontakt

Der ydes et tilskud på 65 pct. af den ordinære timepris (2014-timeprisen er 945 kr.). Et rådgivningsforløb på 100 timer vil eksempelvis koste din virksomhed 32.725 kr..

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

For at blive godkendt til eksportomlægning skal virksomheden:
• have under 250 ansatte,
• have under 375 mio. kr. i årlig
omsætning, og
• være ramt af importstoppet

Hvad skal virksomheden gøre?

For at ansøge om eksportomlægning skal din virksomhed benytte ansøgningsskemaet ”eksportstart”, der findes på Virk.dk Skemaet underskrives med NemID medarbejdersignatur.

 

Om udbyder

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet. Eksportrådet løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådet er til stede på ca. 60 markeder i verden.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015