Spring til indhold

Eksportlån

Region
Alle

Sektor
Alle

Xsl file could not be processed

Introduktion

Et eksportlån er en hjælp til at få gennemført sunde eksportforretninger, som banker ikke kan give lån til på grund af den økonomiske krise.

 

Beskrivelse

Fordele:
EKF tilbyder eksportlån, der kan udstedes i flere forskellige slags valuta. Eksportlånet sikrer, at der er finansieringsmuligheder for store projekter med lange løbetider, og som eksportør har virksomheden ingen finansieringsrisici, da den ikke er part i finansieringen.

Hvad er eksportlån?
Projekter med behov for lån med trecifrede millionbeløb og lang løbetid har vanskelige vilkår, da det kun er et fåtal af banker i verden, der kan levere så store beløb over så mange år. Med Eksportlåneordningen kan projekterne kort sagt få et attraktivt lån direkte hos EKF. Lånet skal bruges til at lægge millionordrer hos danske virksomheder.

Hvad koster det?
Virksomheden betaler renter for at få Eksportlån hos EKF. Renten fastsættes individuelt, men afhænger af
• Lånets løbetid
• Lånets beløb
• Lånets valuta

EKF kan yde eksportlån med variabel rente eller fast rente. Renter og vilkår på EKF’s garantier fastsættes på markedsvilkår og varierer fra sag til sag.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

EKF stiller følgende krav til virksomhederne
• Virksomheden skal være eksportør eller underleverandør til eksport. Og virksomheden skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
• Forretningen skal være sund, og virksomheden, kunden eller eventuelt kundens bank skal være kreditværdig. EKF sørger for kreditvurderingen.
• Arbejdet med ordren skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde. EKF hjælper med at vurdere, om disse krav overholdes. Desuden skal virksomheden skrive under på, at der ikke bruges bestikkelse
Virksomheden må ikke inden for den såkaldte primære sektor, landbrug og fiskeri. Det skyldes EU’s regler om statsstøtte. EKF kan dog tilbyde eksportkaution i forbindelse med eksport af visse forarbejdede fødevarer.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Chief Underwriter, Pia Bastrup på tlf.: 3546 2693 / 2018 3965 eller e-mail: pia@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  20.08.2015