Spring til indhold

Eksportkontrol

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Erhvervsstyrelsen

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Erhvervsstyrelsen rådgiver virksomheder om eksportkontrol og hjælper med at tjekke om konkrete købere, agenter og slutbrugere er kritiske. Som ny eksportør kan du også finde vejledning om hvilke regler der gælder.

 

Beskrivelse

Nogle varer, produkter og teknologier kan potentielt set være farlige, eksempelvis hvis de kan bruges til fremstilling af masseødelæggelsesvåben. Eksportkontrol skal sikre, at den slags varer ikke falder i de forkerte hænder.

Det er eksportørens eget ansvar at undersøge, om en konkret udførsel af et produkt, en teknologi eller teknisk bistand er omfattet af eksportkontrolreglerne og derved nødvendiggør en udførselstilladelse.

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe virksomheder, der eksporterer, med at tjekke om konkrete købere, agenter og slutbrugere er kritiske. Sådan en undersøgelse kaldes et slutbrugertjek.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Tilbuddet er målrettet alle danske eksportvirksomheder.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Eksportkontrol under Erhvervsstyrelsen på tlf.: 3529 1500 eller e-mail: eksportkontrol@erst.dk.

 

Kontaktinformation

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Tlf.: 3529 1000
Fax: 3529 1001
E-mail: erst@erst.dk


 

Siden er sidst opdateret:  24.08.2015