Spring til indhold

Eksportkaution

Region
Alle

Sektor
Alle

Xsl file could not be processed

Introduktion

Med en eksportkaution kan virksomheden lettere få kredit i banken til at betale materialer, lønninger og leverandører, mens ordrerne udføres.

 

Beskrivelse

Fordele:
Med en Eksportkaution fra EKF kan virksomheden få den kredit i banken, som der er behov for til at ansætte flere medarbejdere, implementere en vækststrategi eller på anden måde udvikle virksomheden. Derved kan virksomheden også sige ja til flere og større ordrer.

Hvad er Eksportkaution?
Konkret betyder en eksportkaution, at EKF overtager en del af bankens risiko, hvilket gør det mere attraktivt for banken at give virksomheden en kredit. En Eksportkaution kan afdække driftskreditter og garantier i forbindelse med virksomhedens generelle eksport eller enkeltstående konkrete eksportordrer.

Hvad koster det?
KF tager en præmie for at udstede en Eksportkaution. Små og mellemstore virksomheder betaler en EU-fastsat præmie alt efter virksomhedens kreditværdighed, mens præmien for store virksomheder fastlægges ud fra aktuelle markedsvilkår.

Læs mere her

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

EKF stiller følgende krav til virksomhederne:
• Virksomheden skal være eksportør eller underleverandør til eksport. Og virksomheden skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
• Forretningen skal være sund, og virksomheden, kunden eller eventuelt kundens bank skal være kreditværdig. EKF sørger for kreditvurderingen.
• Arbejdet med ordren skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde. EKF hjælper med at vurdere, om disse krav overholdes. Desuden skal virksomheden skrive under på, at der ikke bruges bestikkelse
• Virksomheden må ikke inden for den såkaldte primære sektor, landbrug og fiskeri. Det skyldes EU’s regler om statsstøtte. EKF kan dog tilbyde eksportkaution i forbindelse med eksport af visse forarbejdede fødevarer.

 

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Senior Underwriter, SMV og Klima Per Holm Lynglund på tlf.: 3546 2643 / 2024 0640 eller e-mail: phl@ekf.dk.

 

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  15.01.2016