Spring til indhold

Eksportfremstød

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
Eksportrådet

Kategori
Tilskud

Xsl file could not be processed

Introduktion

Formålet med eksportfremstød, delegationsbesøg og Danida business delegations er at skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere og give de deltagende virksomheder større viden om lokale markeds- og forretningsvilkår.

Beskrivelse

Tilskud til eksportfremstød, delegationsbesøg og Danida business delegations kan søges af f.eks. en erhvervs- og brancheorganisation eller konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med eksportrådgivning, og som er ansøger og koordinator af fremstødet på vegne af en gruppe på mindst fem virksomheder.

Der kan søges om tilskud til:

  1. Fælles eksportfremstød i udlandet
  2. Delegationsbesøg til Danmark
  3. Danida business delegations

Fælles eksportfremstød foregår i udlandet og kan gennemføres som f.eks. en fælles deltagelse på en fagmesse eller i form af et fælles seminar. Begge dele kan kombineres med individuelle kontaktmøder eller virksomhedsbesøg.

Delegationsbesøget giver en gruppe af danske virksomheder mulighed for at invitere nye samarbejdspartnere eller kunder til Danmark før et evt. eksportfremstød eller som en fælles opfølgning på et gennemført eksportfremstød.

Tilskuddet til fælles eksportfremstød eller delegationsbesøg er på op til 50 % af de godkendte tilskudsberettigede fællesudgifter til gennemførelsen, for delegationsbesøg dog maksimalt 350.000 kr. Tilskuddet skal modsvares af en virksomhedsbetaling på min. 50 % af de godkendte fællesudgifter.

Danida business delegations giver en gruppe af danske virksomheder mulighed for enten at gennemføre delegationsbesøg eller invitere nye samarbejdspartnere eller kunder til Danmark som led i at fremme udvikling, bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse i udviklingslande (med indkomstgrænse under USD 3.300).

Tilskuddet til Danida business delegations er på op til 75% af de godkendte tilskudsberettigede udgifter, som modsvares af en virksomhedsbetaling på min. 25%.

Ansøgningsfristerne og yderligere info kan findes på Eksportrådets webside.

Se planlagte fremstød i Eksportrådets arrangementskalender.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

For at fremme deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er tilskud betinget af, at mindst 25 % af de deltagende virksomheder er SMV’er.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt Eksportrådet.

Kontaktinformation

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 3392 0500
E-mail: eksportraadet@um.dk


 

Siden er sidst opdateret:  21.08.2015