Spring til indhold

Danida Business Finance

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Danida Business Finance (DBF) yder rentefrie lån til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter og mindre industrielle projekter i udviklingslande med en indkomst pr. capita under USB 3.300, hvor der er en dansk repræsentation. Projekterne skal være bæredygtige, støtte samarbejdslandets udviklingsplaner i forhold til fattigdomsreduktion og bidrage til skabe bedre rammer for bæredygtig vækst og beskæftigelse. Lånene ydes til den lokale køber i landet og udstyrsleverancen er som udgangspunkt bundet til danske virksomheder.

Beskrivelse

Et typisk lån har en løbetid på 10 år og gives i USD eller Euro. DBF-subsidiet består af tre elementer:


1)Betaling af renter – helt eller delvist
2)Betaling af eksportkreditpræmien og øvrige finansielle omkostninger
3)Betaling af et gaveelement, der nedsætter hovedstolen, hvis ovenstående ikke opfylder subsidiekravet sat af OECD. Subsidiekravet er 50 pct. i ”least developed” (LDC)-lande og 35 pct. i øvrige lande.


DBF tilbyder støtte til tre typer projekter:


-Store infrastrukturprojekter
-Mindre industrielle projekter i tæt samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
-Fast-track faciliteten: Bæredygtig långivningsfacilitet for projekter, der implementeres af danske udbydere/entreprenører. Der er dermed mulighed for at danske virksomheder, der byder på projekter underlagt krav om bæredygtig finansiering, kan opnå DBF finansiering til projektet, hvis de vinder udbuddet.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Støtten gives ikke til danske virksomheder, men den lokale køber, der optager lånet. DBF sikrer finansiering til større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan finansieres på markedsvilkår. Projekterne skal være bæredygtige, støtte samarbejdslandets udviklingsplaner i forhold til fattigdomsreduktion og bidrage til skabe bedre rammer for økonomisk vækst og beskæftigelse. Det vil endvidere være et krav at projektet bliver udbudt i konkurrence.

Hvad skal virksomheden gøre?

Om udbyder

Danida Business Finance

Kontaktinformation

Ministry of Foreign Affairs
DB Finance
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K
DENMARK


Telephone: (+45) 3392 0255
Fax: (+45) 3392 0020
E-mail: dbfinance@um.dk

Siden er sidst opdateret:  15.01.2016