Spring til indhold

Danida Business Contracts

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Danida Business Contracts er Udenrigsministeriet/DANIDAs enhed for indgåelse og administration af kontrakter med virksomheder i forbindelse med forberedelse og gennemførsel af den danske udviklingsbistand

Beskrivelse

DANIDA’s ”Standard Request for Proposal” anvendes som kontraktgrundlag for kontrakter, hvis den anslåede værdi er op til 900.000 kr. Hvis kontrakten anslås til en værdi over 900.000 kr. gennemføres udbuddet i henhold til EU’s udbudsdirektiv

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Kriterierne varierer fra opgave til opgave og vil være beskrevet i ”terms of reference” (ToR) for den pågældende opgave. Når der er tale om EU-udbud vil en kort beskrivelse og minimumskriterierne fremgå af ”contract notice” (udbudsbekendtgørelsen) på TED og/eller ministeriets hjemmeside.

Hvad skal virksomheden gøre?

På Danida Business Contracts site findes informationer om kontrakt muligheder, prækvalificerede virksomheder og oversigter over indgåede kontrakter. For at deltage i udbuddet om en kontrakt og gennemføre den danske udviklingsbistand kontaktes den ansvarlige for det pågældende udbud. Kontaktoplysningerne findes under hvert projekt:

Se projekter med værdig op til  900.000 kr. her
Se projekter med en værdig over  900.000 kr. her

Kontaktinformation

Danida Business Contracts
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K
Tlf.: 3392 1430
Fax: 3392 0780
E-mail: hcp@um.dk

 

Siden er sidst opdateret:  15.01.2016