Spring til indhold

Danida Business Contracts

Region
Alle

Sektor
Alle

Xsl file could not be processed

Introduktion

Danida Business Contracts er Udenrigsministeriet/DANIDAs enhed for indgåelse og administration af kontrakter med virksomheder i forbindelse med forberedelse og gennemførsel af den danske udviklingsbistand

Beskrivelse

DANIDA’s ”Standard Request for Proposal” anvendes som kontraktgrundlag for kontrakter, hvis den anslåede værdi er op til 900.000 kr. Hvis kontrakten anslås til en værdi over 900.000 kr. gennemføres udbuddet i henhold til EU’s udbudsdirektiv

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Kriterierne varierer fra opgave til opgave og vil være beskrevet i ”terms of reference” (ToR) for den pågældende opgave. Når der er tale om EU-udbud vil en kort beskrivelse og minimumskriterierne fremgå af ”contract notice” (udbudsbekendtgørelsen) på TED og/eller ministeriets hjemmeside.

Hvad skal virksomheden gøre?

På Danida Business Contracts site findes informationer om kontrakt muligheder, prækvalificerede virksomheder og oversigter over indgåede kontrakter. For at deltage i udbuddet om en kontrakt og gennemføre den danske udviklingsbistand kontaktes den ansvarlige for det pågældende udbud. Kontaktoplysningerne findes under hvert projekt:

Se projekter med værdig op til  900.000 kr. her
Se projekter med en værdig over  900.000 kr. her

Kontaktinformation

Danida Business Contracts
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K
Tlf.: 3392 1430
Fax: 3392 0780
E-mail: hcp@um.dk

 

Siden er sidst opdateret:  15.01.2016