Spring til indhold

BusinessBroen Norge - Norddanmark

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Er du en nordjysk virksomhed, som ønsker at opstarte eller øge dine aktiviteter i Norge? Så har BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK en række tilbud til dig.

Beskrivelse

BusinessBroen tilbyder en lang række initiativer, som alle har til formål at hjælpe nordjyske virksomheder og dansk arbejdskraft med deres aktiviteter i Norge.

Formålet er at øge forretningsrelationerne mellem de nordjyske og norske virksomheder til gavn for begge parter samt vejlede virksomheder og enkeltpersoner om norske arbejdsforhold og muligheder.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Virksomheder i Region Nordjylland.

Hvad skal virksomheden gøre?

Se mulighederne på "Gå til udbyder".

Om udbyder

En lang række offentlige, nordjyske aktører står bag initiativet, se hvilke på BusinessBroens side på "Gå til udbyder".

Kontaktinformation

Boulevarden 13.
9000 Aalborg

Tlf. 25 20 15 66

Siden er sidst opdateret:  11.11.2015