Spring til indhold

Bondgaranti

Region
Alle

Sektor
Alle

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Med en bondgaranti kan virksomheder sikre sig mod, at en udenlandsk kunde uden grund trækker på en garanti, som virksomheden har stillet over for kunden.

Beskrivelse

Fordele:
En Bondgaranti hjælper virksomheder med at stille tilbudsgaranti, forudbetalingsgaranti eller arbejdsgaranti (bonds), uden at de risikerer at miste det hele. Virksomheden får erstatning for tab, hvis kunden uden lovlig grund trækker på den garanti, som virksomheden har stillet i forbindelse med en eksportordre. Derved kan virksomheder tage imod ordrer på markeder, som de ellers ikke ville turde begive dig ud på.

Skulle der være tale om uberettigede træk på garantien, er det den danske stat, der står bag kravet mod den udenlandske kunde. Det gør en forskel, når eventuelle udeståender skal inddrives.

Hvad er en bondgaranti?
Udenlandske kunder kan forlange, at danske virksomheder stiller en garanti som en forsikring for, at virksomheden leverer varer eller services som aftalt. Nogle gange – selv når der leveres – trækker en kunde uberettiget på garantien. Med en Bondgaranti kan EKF forsikre virksomheder mod at skulle betale garantibeløbet, hvis den bliver hævet uden gyldig grund. Går noget galt, betaler EKF erstatning.

Hvad koster det?
EKF tager en præmie for at udstede en Bondgaranti. Præmien fastsættes ud fra en brancheanalyse, køberens kreditværdighed og de politiske forhold i køberens land.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

EKF stiller følgende krav til virksomhederne

• Virksomheden skal være eksportør eller underleverandør til eksport. Og virksomheden skal være med til at skabe økonomisk vækst i Danmark.
• Forretningen skal være sund, og virksomheden, kunden eller eventuelt kundens bank skal være kreditværdig. EKF sørger for kreditvurderingen.
• Arbejdet med ordren skal foregå på en miljømæssig og social forsvarlig måde. EKF hjælper med at vurdere, om disse krav overholdes. Desuden skal virksomheden skrive under på, at der ikke bruges bestikkelse
Virksomheden må ikke inden for den såkaldte primære sektor, fiskeri
 og fiskeri. Det skyldes EU’s regler om statsstøtte. EKF kan dog tilbyde eksportkaution i forbindelse med eksport af visse forarbejdede fødevarer.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Deputy Director Søren Juhl på tlf.: 3546 2620 /
3094 6782 eller e-mail: sju@ekf.dk.

Kontaktinformation

EKF - Eksport Kredit Fonden
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 7873 4358
E-mail: ekf@ekf.dk

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015