Spring til indhold

BigScience.dk - Genvejen til Big Science Markedet

Region
Alle

Sektor
Alle

Udbyder
www.BigScience.dk

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Formålet er at understøtte danske virksomheders muligheder som leverandører til Big Science markedet, dvs som leverandør af varer og tjenesteydelser til internationale forskningsfaciliteter som CERN, ESO og ESS. BigScience.dk har særlig fokus på de faciliteter, hvor Danmark er medlem.

 

Beskrivelse

Big Science markedet på 250 – 300 milliarder kr. årligt er ikke særligt kendt af danske virksomheder. Men markedet rummer en bred vifte af muligheder fra meget avancerede tekniske krav på grænsen af det mulige til mere konventionelle opgaver.

BigScience.dk hjælper virksomheder med at komme ind på Big Science marked ved at:
- Hjælpe virksomhederne med at identificere relevante udbud
- Matchmaking mellem danske virksomheder
- Kontakt til nøglepersoner hos forskningsfaciliteterne
- Informations og netværksaktiviteter

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Netværket er åbent for alle virksomheder. Der opkræves ikke kontingent for deltagelse.

Hvad skal virksomheden gøre?

Se mere eller tilmed via "gå til udbyder".

 

Om udbyder

BigScience.dk er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet og er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og Interreg-programmet.

 

Kontaktinformation

Arne Jensen
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 2464 9255
E-mail: arnje@dtu.dk  
www.dtu.dk  

Juliette Forneris
Teknologisk Institut
Gregersensvej 7
2630 Taastrup
Tlf: 72 20 1306
E-mail: jfor@teknologisk.dk  
www.teknologisk.dk  

Siden er sidst opdateret:  19.04.2016