Spring til indhold

Access2Innovation

Region
Region Nordjylland

Sektor
Alle

Udbyder
access2innovation

Kategori
Rådgivning

System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'.
File name: 'C:\Octopus\Applications\Production\UM.Website\1.4.188-master\xsl\Shared\Share This Component.xslt'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Sitecore.Web.UI.WebControls.XslFile.DoRender(HtmlTextWriter output, Item item) Xsl file could not be processed: /xsl/Shared/Share This Component.xslt

Introduktion

Til trods for det store markedspotentiale på de nye vækstmarkeder i Afrika, de evidente behov og den danske førerposition inden for bl.a. vedvarende energi, fødevareproduktion samt vand og sanitet, så er det kun ganske få danske virksomheder, der formår at komme ud på disse vækstmarkeder.

Beskrivelse

Acces2innovation er i dag et omfangsrigt netværk, som netop baseret på erfaringer og test-cases tilbyder virksomheder muligheder for innovative partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, den akademiske verden samt offentlige institutioner i en fælles indsats for kommerciel fattigdomsbekæmpelse. Netværket har i den kommende tid fokus på følgende områder; bæredygtig energi, vand & sanitet og agro-business.

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Access2Innovation har primært fokus på lande i det østlige Afrika, og er rettet mod virksomheder, som vil ind på det afrikanske marked.

Hvad skal virksomheden gøre?

Kontakt access2innovation for yderligere information.

Kontaktinformation

access2innovation
Rantzausgade 4, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf. 2770 2318
Mail: info@access2innovation.com

Siden er sidst opdateret:  29.01.2016