Spring til indhold

Projektmodning og ansøgning om EU-tilskud

Region
Region Midtjylland

Sektor
Alle

Udbyder
Midtjyllands-EU-kontor

Kategori
Tilskud

Xsl file could not be processed

Introduktion

Gennem vejledning og projektmodning hjælper Midtjyllands EU-kontor (CDEU) virksomheder til at søge om EU-støtte til projekter.

Beskrivelse

Før en virksomhed indsender en ansøgning om EU-tilskud til et projekt, skal projektet vinkles – modnes – så det har større chance for at opnå støtte. Det er ikke alt, der kan få støtte. Man kan fx ikke få støtte til anlæg, drift, enkeltstående studierejer og markedsføring.

CDEU tilbyder virksomheder rådgivning og sparring gennem alle faser af ansøgningsprocessen. CDEU kan konkret hjælpe ved:

  • Vurdere om dit projekt opfylder kravene for at søge støtte
  • Finde den bedste tilskudsordning, som dækker dine behov bedst
  • Give feed-back på, om et projekt er godt beskrevet, hænger sammen og om dets opbygning er overbevisende
  • Hjælpe med at lægge et realistisk budget
  • Bistå med at finde projektpartnere i de andre EU-lande
  • Kommentere både sprog og indhold i selve ansøgningen
  • Bidrage med tekst til de dele af ansøgningen, som omhandler forankring i EU’s politikker mv.
  • Finde de politiske dokumenter og de EU-politikker, som projektet forventes at relatere sig til
  • Se om der er projekter, der tidligere har fået støtte til det samme eller noget lignende
  • Designe en arbejds- og tidsplan, som sikrer et flydende projektmodningsforløb

Hvilke kriterier skal virksomheden opfylde?

Rådgivningen er målrettet alle midtjyske virksomheder.

Hvad skal virksomheden gøre?

For yderligere information kontakt Midtjyllands EU-kontor.

Om udbyder

Central Danmarks EU kontor repræsenterer de 19 midtjyske kommuner samt Region Midtjylland i Bruxelles, og arbejder for at fremme midtjyske aktørers interesser.

Kontaktinformation

Midtjyllands EU-kontor (CDEU)
Avenue de Tervueren 35  
B-1040 Bruxelles 
Tlf: +32 2 230 87 32 
E-mail: info@centraldenmark.eu


 

Siden er sidst opdateret:  18.08.2015