Spring til indhold

Danida Business Explorer nu åben for flere små og mellemstore virksomheder (ansøgningsfrist er 29. september 2017)

29.06.2017  12:49
Den indiske regering har valgt at opsige den bilaterale investeringsbeskyttelsesaftale mellem Danmark og Indien. Aftalen er opsagt med effekt fra den 13. maj 2017. Investeringer foretaget før opsigelsesdatoen er beskyttet indtil 2032.

Den bilaterale investeringsbeskyttelsesaftale mellem Danmark og Indien, ”Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks Regering og Republikken Indiens Regering om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer” af den 6. september 1995, er blevet opsagt af den indiske regering med effekt fra den 13. maj 2017.

Aftalen indeholder en såkaldt ”sunset clause” på 15 år (jf. artikel 18), hvilket betyder, at danske investeringer foretaget i Indien før opsigelsesdatoen vil være beskyttet af aftalen i yderligere 15 år. Du kan læse den opsagte aftale her

Da investeringsbeskyttelsesområdet er blevet omfattet af EU-kompetence siden Danmark indgik overenskomsten med Indien, er det nu kun EU-kommissionen, der vil kunne forhandle én samlet aftale med Indien på hele EU’s vegne. EU-kommissionen arbejder på at forhandle investeringsbeskyttelse som en del af en potentiel frihandelsaftale med Indien. Du kan følge med i forhandlingerne her.

For yderligere information kontakt:
Kontor for Handelspolitik, hpa@um.dk