Spring til indhold

USA: North Dakota overgår Danmarks vindenergi forbrug

10.07.2017  13:58
Vareeksporten er steget 4,9 pct. de seneste 12 måneder og 6,1 pct. i år.

I maj 2017 steg dansk vareeksport eksklusiv energivarer, skibe og fly 2,1 pct. i forhold til april viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag. Inklusive brændsler, skibe og fly var stigningen 2,2 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 4,9 pct. fra 4,3 pct. sidste måned eksklusiv energi, skibe og fly, og væksten i de første fem måneder af 2017 var 6,1 pct. i forhold til samme periode i 2016.

Væksten i eksporten i maj kan især henføres til Kina og Norge, mens der var tilbagegang til Storbritannien. Årsstigningstakten til alle de større markeder, bortset fra Tyskland, er dog pænt positiv, og især til Storbritannien med en årsstigningstakt på 13,2 pct. I maj var der især ekspor-ten af maskiner og af råstoffer, som trak vareeksporten frem, mens medicin og kemikalier gik tilbage. For alle større varekategorier er årsstigningstakten dog positiv.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:
”Vareeksporten vokser i øjeblikket i et pænt tempo på knap 5 pct. årligt, og væksten i de seneste fem måneder har været højere på godt 6 pct. Den pæne vækst sker på trods af et tilbagefald på det tyske marked, Danmarks største eksportmarked, hvor vareeksporten de seneste 12 måneder er faldet 1,7 pct. I de seneste 12 måneder har fremgan-gen været relativt størst til Storbritannien, Rusland og Kina, og mindst til Tyskland og Nederlandene. Det er især kemikalier, medicin og næringsmidler, som har trukket vareeksporten frem i de seneste 12 måneder.”

Se tabel og graf på den danske vareeksport her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk